Tesse
Huizinga

Stocznia Royal van Lent, Kaag & Amsterdam

Od poniedziałku do czwartku (piątek w tygodniach nieparzystych)

Jako koordynator ds. rekrutacji organizuję zewnętrzne rekrutacje specjalistów dla Stoczni Royal van Lent. Oznacza to wiele kontaktów, na przykład z agencjami pracy i menedżerami Van Lent. Van Lent zajmuje się również remontami i usługami, często na kilku jachtach jednocześnie. Jest więc wiele do zrobienia! Można mnie znaleźć w Kaag i w Amsterdamie.